Chúng ta đang sống trong thế giới bất định, không chắc chắn với nhiều vấn đề lớn cần giải quyết như đại dịch Covid, thiên tai, thảm họa… Tư Duy Thiết Kế (Design Thinking) được xem là một trong những phương pháp giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn như thế với sự đổi mới sáng tạo, tập trung vào con người. #WeTransform vừa biên dịch/biên tập xong cuốn sách “Design Thinking Handbook”, xin gửi đến độc giả bản ebook miễn phí của cuốn sách này. Hi vọng cuốn sách sẽ giúp mọi người có được những giải pháp tốt cho những khó khăn rất lớn mà chúng ta đang phải đối mặt.

Đăng ký nhận ebook tại đây: https://wetransform.vn/giveaway/

Đọc sách online tại đây:

#GiveAway #DesignThinking #TuDuyThietKe #GiaiQuyetVanDe #ProblemSolving


Image for post
Image for post

Khi chúng ta bước sang thời kỳ “bình thường mới”, mọi người go online, thì độc giả cũng quan tâm nhiều hơn đến ebook, thế là sách của #WeTransform có cơ hội được tiếp cận với độc giả qua môi trường số khi sách của WeTransform.vn có mặt trên Amazon Kindle và Google Play Books. Chúng tôi chậm chững với những bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi số cho những cuốn sách chúng tôi đang làm. Theo như biểu đồ bên dưới thì số lượng sách bán ra ở tháng 4 lập đỉnh trong thời gian chúng tôi bắt đầu kinh doanh ebook (mặc dù số lượng cũng bé tý ty). Thế rồi, bình thường mới nào cũng trở thành bình thường cũ, độc giả vẫn thích sách giấy hơn. Cho dù cũng “dụ dỗ” là chúng tôi không ra sách giấy đâu, mua ebook cho nhanh gọn đi, nhưng độc giả vẫn quyết tâm chờ sách giấy, lâu lâu lại hỏi “cuốn ebook kia đã có bản sách giấy chưa?”. Kết quả là lượng mua sách đi xuống và lập “đỉnh ngược” trong tháng 8 như trong hình. Cũng may là trên môi trường số, chúng ta có cơ hội thử nghiệm nhiều thứ về digital marketing với chi phí gần như bằng 0, như các chương trình #giveaway, giảm giá kịch sàn để tìm hiểu vùng giá mà độc giả dễ chấp nhận để mua sách (mặc dù giá ấy hơi khá khó nuốt từ phía người sản xuất nội dung), rồi nền tảng nào được độc giả VN dùng nhiều, lý do vì sao… Một vài insight khá thú vị đã được khám phá. Cũng vui khi biết được #DesignThinking (tư duy thiết kế) đã phát huy tác dụng trong những thử nghiệm này. Những giả định, giả thuyết, “em tưởng”… đều mang ra test hết. Vẫn còn nhiều thứ nữa cần được thử nghiệm, bởi vì khi dữ liệu còn quá nhỏ thì khó nói lên điều gì. Dù sao thì kết quả của tháng 9 phần nào làm ấm lòng chiến sỹ.
Giờ đây cũng có một vài tác giả đã gửi gắm đứa con tinh thần của họ cho chúng tôi tiếp tục thử nghiệm với phiên bản ebook. Khi mà càng có nhiều sách chất lượng trên các nền tảng số, hi vọng sẽ có càng nhiều khách hàng cùng tham gia, bài toán “con gà-quả trứng” dần dần sẽ có được lời giải (suy nghĩ tích cực hay hão huyền!!!). …


Tâm lý học tích cực (PERMA) là ngành khoa học nghiên cứu về sự phát triển, hoàn thiện và hạnh phúc của con người. Không đùa đâu. Martin Seligman hiện là giám đốc của Trung Tâm Tâm Lý Học Tích Cực Penn và Giáo Sư Tâm Lý Học Tích Cực Zellerbach tại Đại học Pennsylvania. Khi được bầu làm Chủ Tịch Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ vào năm 1998, ông đã phát minh và thúc đẩy ngành khoa học này. Ông là tác giả của rất nhiều cuốn sách về đề tài này.

Image for post
Image for post

Lần đầu Seligman tìm hiểu về tâm lý học tích cực là khi ông có cơ hội làm việc với một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới để giúp họ tìm ra những điểm khác biệt giữa những người bán hàng thành công và những người thất bại. Mục đích là để tìm ra cách tuyển dụng tốt hơn. …

About

Huỳnh Hữu Tài

Founder at WeTransform.vn | Tham gia chương trình KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT: http://wetransform.vn/loyalty

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store